Phòng Đào tạo

NGUYỄN LAN HƯƠNG
Quản lý Đào tạo
PRAJWAL SHRESTHA
Quản lý đào tạo

ĐẶNG MINH NGUYỆT
Nhân viên đào tạo

Đội ngũ Giáo viên và Trợ giảng của Dự án Schools Elite

 
Đội ngũ Giáo viên Đội ngũ Trợ giảng
Megan Allin Phạm Quỳnh Thu
Amy Louise Naylor-Morrell Lê Ngọc Mai
Kathleen Coetzee Nguyễn Phương Tú Anh
Claire Johnstone Đinh Hoài Phương
Jennifer  Laqua Trần Thu Huyền
Triumph McGinn Trần Thị Huyền Trang
Mac Galvez Bùi Linh Chi
Ranee Solamo Nguyễn Thu Huyền
Tathagata Chakravarty Bùi Hạnh Dung
Adrien Kawalek Bùi Huyền Thương 
Jessica Slaughter Đặng Thu Hằng 
Hoàng Thị Thiêm Nguyễn Thị Minh Hải 
Phạm Thị Hạnh  
Phí Như Hoa  
Nguyễn Thị Phương Anh   
Hoàng Thị Thơ  
Nguyễn Thị Xuân