Tiếng Anh Tiểu học

Chương trình tiếng Anh tiểu học có 5 cấp độ từ lớp 1 – lớp 5. Chương trình được dạy cho học sinh tại các trường tiểu học. Học sinh trong mỗi lớp đều ở độ tuổi như nhau. Các giờ học tiếng Anh được xếp đan xen trong thời khóa biểu chính khóa tại trường. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với tổ tiếng Anh của các trường liên kết nhằm giúp học sinh có những tiết học bổ trợ hiệu quả nhất.

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học được tiến hành tại các lớp thuộc các trường tiểu học. Giáo trình được biên soạn nhằm bổ trợ cho Sách giáo khoa tiếng Anh cấp Tiểu học của Bộ giáo dục quy định. Toàn bộ chương trình và giáo trình đều được các cấp thẩm quyền phê duyệt và được đánh giá là chương trình giảng dạy có chất lượng cao.

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học có hệ thống kiểm tra đánh giá nghiêm túc, chặt chẽ với các bài kiểm tra viết giữa kỳ, cuối kỳ và các bài thi nói.  Ngoài ra, trong suốt năm học chúng tôi còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa khác như Cuộc thi Hùng biện và Giọng đọc hay tiếng Anh, cuộc thi đọc sách rinh quà và các sự kiện vào dịp Giáng sinh hay Tết Nguyên đán…