Khối văn phòng

MAI THỊ THÚY NGA
Giám đốc Dự án
NGẠC QUỲNH MAI
Giám đốc trung tâm

NGÔ THỊ THÙY LIÊN
Trưởng nhóm chương trình Mầm non
THỊ THU NGA
Nhân viên điều phối TKB

NGUYỄN THỊ THỦY
Nhân viên văn phòng/ Thu ngân
TRẦN THU HƯƠNG
Nhân viên chương trình Mầm non

NGUYỄN THU HƯƠNG
Nhân viên chương trình Tiểu học
THIỆN LAN
Nhân viên chương trình Tiểu học